Διαδικασία

  1. Η εκπόνηση ενός αξιόπιστου σχεδίου θεραπείας από τον εμφυτευματολόγο , έτσι που να πληροί τις πραγματικές ανάγκες του ασθενή αισθητικές, λειτουργικές οικονομικές. Το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει, τον αριθμό, την θέση των εμφυτευμάτων, τον συνολικό χρόνο της αποκατάστασης, την επιλογή του τύπου της αποκατάστασης ( κινητή η ακίνητη), την επιλογή ενός αξιόπιστου συστήματος εμφυτευμάτων που να μας εξασφαλίζει ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα, και την οικονομική διάσταση της αποκατάστασης.
  2. Ακτινογραφικός ενδελεχής έλεγχος, με τη χρήση ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας, ακτινογραφικού νάρθηκα, καθώς και αξονικής ακτινογραφία κωνικής δέσμης εφ όσον χρειαστεί. Αν θεωρηθεί αναγκαίο προβαίνουμε και σε άλλες εξετάσεις γενικής υγείας.
  3. Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται με τοπική αναισθησία, στο χώρο του οδοντιατρείου σε μία συνεδρία γρήγορα και με ακρίβεια για την καλύτερη μετεγχειρητική κατάσταση του ασθενούς. Ανάλογα με το χειρουργικό πρωτόκολλο, που θα ακολουθηθεί καλύπτονται, η όχι με τα ούλα και παραμένουν στην γνάθο για 2 μήνες, στη κάτω γνάθο, και 4 μήνες, στην άνω γνάθο (σε περιπτώσεις ανάπλασης οστού το διάστημα αυτό επιμηκύνεται, καθώς, και σε ορισμένες επιλεγμένες περιπτώσεις, η προσθετική αποκατάσταση γίνεται ταυτόχρονα με το χειρουργικό στάδιο). Μετά τη παρέλευση του απαραίτητου χρόνου που χρειάζεται για την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, κατασκευάζεται και τοποθετείται η προσθετική αποκατάσταση.

    Στο μεσοδιάστημα αυτό οι ασθενείς χρησιμοποιούν προσωρινές γέφυρες ή οδοντοστοιχίες ώστε να μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά.

Τηλ. Επικοινωνίας 2310.22.50.53