Αισθητική οδοντιατρική

Ένα όμορφο, υγειές χαμόγελο είναι η πρώτη εικόνα προς τους εαυτούς μας, αλλά και προς τον έξω κόσμο, ανεβάζει τη ψυχολογία μας και τονώνει την αυτοπεποίθηση μας . Η αισθητική οδοντιατρική περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της εικόνας του χαμόγελου.

Μέλημα του ιατρείου μας είναι ο σχεδιασμός του χαμόγελου να γίνεται με βάση τις εξατομικευμένες απαιτήσεις του ασθενούς ,τις δυνατότητες, την αισθητική ισορροπία σε κάθε περίπτωση, με στόχο τη διατήρηση του αποτελέσματος, και την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση, στους οδοντικούς, και μαλακούς ιστούς.


Οι παράγοντες και παράμετροι που εκτιμούνται από τον οδοντίατρο είναι οι κανόνες αναλογίας, μεγέθους, σχήματος, χρώματος, θέσης δοντιών συμμετρίας του προσώπου, ηλικίας, και οι κινήσεις των μυών του χείλους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δίνει αίσθηση φυσικότητας, ισορροπίας, και αναγέννησης.


Προτείνουμε μία σειρά από εναλλακτικές λύσεις υλικών και τεχνικών, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες του περιστατικού, κέρινα ομοιώματα του τελικού αποτελέσματος, και εκμαγεία μελέτης για την επιλογή της κατάλληλης και επιθυμητής τεχνικής, και σαφώς προσωρινή εφαρμογή των μελλοντικών λύσεων, προτού προβούμε στη τελική διαμόρφωση της αισθητικής παρέμβασης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με την βελτίωση της εμφάνισης του χαμόγελου του ασθενούς, κυρίως στο μπροστινό τμήμα του οδοντικού φραγμού. Αυτό γίνεται με μικρές η μεγάλες παρεμβάσεις, όπως:

  • Λεύκανση οδοντικού φραγμού.
  • Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.
  • Εμφράξεις προσθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη.
  • Εμφράξεις οπισθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη.
  • Όψεις πορσελάνης με IPS E-MAX PRESS, IPS E-MAX ZIR PRESS, IPS E-MAX CAD και IPS E-MAX CERAM.
  • Στεφάνες ολικές με πορσελάνη, προσθίων -οπισθίων.
  • Στεφάνες ολικές με βάση κεραμικό υλικό (ζιρκονίου) οπισθίων και, πρόσθετη επικάλυψη πορσελάνης.
  • Όψεις προσθίων με σύνθετη ρητίνη.

Τηλ. Επικοινωνίας 2310.22.50.53