Οδοντικά εμφυτεύματα

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με την αντικατάσταση απολεσθέντων δοντιών με τη χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων και περιλαμβάνει:  • Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
  • Αισθητική ανάπλαση μαλακών – σκληρών ιστών, για τη τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος σε αισθητικά σημαντικές περιοχές.
  • Ανάπλαση λεπτής σε εύρος φατνιακής ακρολοφίας, για τη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
  • Ανύψωση εδάφους ιγμορείου άντρου, για τη δημιουργία οστικού υποστρώματος, για τη μελλοντική, ή ταυτόχρονη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
  • Προσωρινές προσθετικές αποκαταστάσεις, για την λειτουργική και αισθητική κάλυψη του ασθενούς, έως την τοποθέτηση της τελικής προσθετικής αποκατάστασης.
  • Συντήρηση του αποτελέσματος με ειδικό πρόγραμμα τακτικών επανελέγχων.

Τηλ. Επικοινωνίας 2310.22.50.53