Ακίνητη προσθετική

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται στο στόμα του ασθενούς μόνιμα, και δεν μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να τις αποσπάσει από την στοματική του κοιλότητα, και περιλαμβάνει:

  • Στεφάνη ή γέφυρα με πολύτιμα, ή μη, μέταλλα και επικάλυψη πορσελάνης.
  • Στεφάνη η γέφυρα με πολύτιμα, η μη, μέταλλα και επικάλυψη ακρυλικού.
  • Στεφάνη η γέφυρα προσθίων, και οπισθίων δοντιών με πυρήνα, e-max, Zir press, Zir cad, ceram , με επικάλυψη πορσελάνης.
  • Στεφάνη η γέφυρα οπισθίων δοντιών εξ ολοκλήρου από monolithic zirconia, με δυνατότητα επικάλυψης πορσελάνης για αισθητική απόδοση.
  • Στεφάνη η γέφυρα προσωρινή ακρυλική.
  • Όψεις πορσελάνης προσθίων δοντιών, από e-max Press ή e-max Zir press.
  • Στεφάνες μερικής επικάλυψης με πυρήνα e-max, Zir press, Zir cad, ceram , με επικάλυψη πορσελάνης.
  • Γέφυρες ενός ενδιάμεσου, με στηρίγματα παρακείμενες ένθετες εμφράξεις
  • Ανασύσταση δοντιών με εξατομικευμένους χυτούς ενδοριζικούς άξονες.

Τηλ. Επικοινωνίας 2310.22.50.53