Κινητή Προσθετική

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής, που ασχολείται με προσθετικές αποκαταστάσεις τις οποίες ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να τις αποσπάσει από τη στοματική του κοιλότητα, και περιλαμβάνει:  • Ολική οδοντοστοιχία άνω και κάτω γνάθου.
  • Άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες άνω και κάτω γνάθου με σύγχρονη χειρουργική φατνιοπλαστική.
  • Μερική οδοντοστοιχία άνω ή κάτω γνάθου.
  • Μερική οδοντοστοιχία, άνω ή κάτω γνάθου, από θερμοπλαστικά υλικά.
  • Επιδιορθώσεις μερικών – ολικών οδοντοστοιχιών.
  • Επανεφαρμογή μερικών ολικών οδοντοστοιχιών.

Τηλ. Επικοινωνίας 2310.22.50.53