Χειρουργική

Είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής η οποία ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση προβλημάτων εντός της στοματικής κοιλότητας, όπως:

 

  • Απλή εξαγωγή δοντιού.
  • Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας. 
  • Χειρουργική εξαγωγή ημιεγκλείστου σωφρονηστήρα.
  • Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστου σωφρονηστήρα.
  • Χειρουργική αποκάλυψη εγκλείστου δοντιού για ορθοδοντική μετακίνηση.
  • Χειρουργική αφαίρεση ευμεγεθών κύστεων γνάθων.
  • Χειρουργική αντιμετώπιση ξηρού μεταξακτικού φατνίου.
  • Χειρουργική αφαίρεση όζων – επουλίδων για κυτταρολογική εξέταση - βιοψία.
  • Χειρουργική διάνοιξη αποστήματος ενδο-έξω στοματικά.
  • Εκτομή ακρορριζικού τμήματος πάσχοντος δοντιού, (ακροριζεκτομή)

 

Τηλ. Επικοινωνίας 2310.22.50.53